12-21 พฤศจิกายน 2564
11.00 - 20.00

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

Virtual Expoมีอะไรในงานแฟร์NDE Gallery

12-21 พฤศจิกายน 2564
11.00 - 20.00

ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ เชียงใหม่

Virtual Expoมีอะไรในงานแฟร์NDE Gallery

ได้รับการสนับสนุนโครงการฯ
จากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2563

• DRAW WITH SKETCH BOOK
• WFH - WORK FROM HEART
• FROM GRANDMOM MAKE FEELING METOO
• LET’S PAINT YOUR BOTTLE WITH RAKS GOODS X SOM ‘O’
• DIY LINE FOLLOWER ROBOT
• FLORAL & HERBAL SOYWAX SACHETS
• ORGANIC ALCOHOL GEL & SPRAY
• ACRYLIC PAINTING SESSION THEME: LANDSCAPE
• AROMA SALT BODY SRUB
• HUG FOR GIFT & GIFT FOR HUG
• ORGANIC SHOWER OIL

Stage

กิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน สนุกสนานกับเวิร์คช็อป ฟรีทุกกิจกรรม!

ดูรายการแสดงสด

• DRAW WITH SKETCH BOOK
• WFH - WORK FROM HEART
• FROM GRANDMOM MAKE FEELING METOO
• LET’S PAINT YOUR BOTTLE WITH
RAKS GOODS X SOM ‘O’
• DIY LINE FOLLOWER ROBOT
• FLORAL & HERBAL SOYWAX SACHETS
• ORGANIC ALCOHOL GEL & SPRAY
• ACRYLIC PAINTING SESSION THEME: LANDSCAPE
• AROMA SALT BODY SRUB
• HUG FOR GIFT & GIFT FOR HUG
• ORGANIC SHOWER OIL

Stage

กิจกรรมบนเวทีตลอดทั้งวัน
สนุกสนานกับเวิร์คช็อป ฟรีทุกกิจกรรม!

ดูรายการแสดงสด

Trade fair

ช็อปสนุกทั้งในงานและออนไลน์

100+

ร้านค้าจากทั่วภาคเหนือ

ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

จัดงานออกบูธแสดงสินค้า จำนวน 100 บูธ ที่ชั้น G ห้างเมญ่า
– บูธ ผู้ประกอบการ 30 บูธ
– บูธ O2O Zone 30 บูธ
– บูธ O2O Shop 30 บูธ
– Showcase 10 บูธ

Trade fair

ช็อปสนุกทั้งในงานและออนไลน์

100+

ร้านค้าจากทั่วภาคเหนือ

ทั้งออนไลน์ และ ออฟไลน์

จัดงานออกบูธแสดงสินค้า จำนวน 100 บูธ ที่ชั้น G ห้างเมญ่า
– บูธ ผู้ประกอบการ 30 บูธ
– บูธ O2O Zone 30 บูธ
– บูธ O2O Shop 30 บูธ
– Showcase 10 บูธ

NOW LIVE – NEW EXPERIENCE

คลิกเพื่อเข้าชมในระบบ Virtual Event

ไปที่ Virtual Expo

นิทรรศการนวัตกรรมดิจิทัล มากกว่า 10 รูปแบบที่สามารถนำไอเดีย ไปต่อยอดใช้ได้จริง

Showcase

ของดี มีมาโชว์

INNOVATION

NORTHERN

นิทรรศการนวัตกรรมดิจิทัล
มากกว่า 10 รูปแบบ
ที่สามารถนำไอเดีย
ไปต่อยอดใช้ได้จริง

Showcase

ของดี มีมาโชว์

INNOVATION

NORTHERN

SHOW CASE Exhibition

คลิกเพื่อเข้าชม Virtual Exhibition

เยี่ยมชม Exhibition

E-Commerce

ดูร้านค้าของเราบนแพล็ตฟอร์มที่คุ้นเคย
ไปที่ Shopee
ไปที่ Lazada
ไปที่ Shopee
ไปที่ Lazada

O2O
Experience Shop

ไร้รอยต่อ

ช็อปปิ้งแบบไร้รอยต่อทั้งในงานแฟร์ และ ออนไลน์ เที่ยวหยิบจับสินค้าตัวจริง แล้วกลับบ้านไปช็อปต่อ เราส่งให้ถึงบ้าน ไม่ต้องหิ้วของกลับ

ไปที่ O2O Shop

NDE Hybrid Fair by

Online Business Matching / Online Exhibition by